page3

שלי
מורנו

מנהלת אמנותית

שלי כאן כדי לגרום לאירוע שלכם להיות יחודי ומגוון תוך כדי התאמה מלאה לכל לקוח. במפגש איתה, תכירו את קו המשווה בין ירושלים לת״א. שלי מגיעה מעולם הבמה והמוסיקה והעין שלה פדנטית לעיצוב מוקפד ואסתטי. אתם תספרו על החלומות שלכם והיא תדאג להגשים אותם.

יסחאק
חמיס

מנהל טכני

שלי כאן כדי לגרום לאירוע שלכם להיות יחודי ומגוון תוך כדי התאמה מלאה לכל לקוח. במפגש איתה, תכירו את קו המשווה בין ירושלים לת״א. שלי מגיעה מעולם הבמה והמוסיקה והעין שלה פדנטית לעיצוב מוקפד ואסתטי. אתם תספרו על החלומות שלכם והיא תדאג להגשים אותם.

אודליה אזולאי

מנהלת משרד

שלי כאן כדי לגרום לאירוע שלכם להיות יחודי ומגוון תוך כדי התאמה מלאה לכל לקוח. במפגש איתה, תכירו את קו המשווה בין ירושלים לת״א. שלי מגיעה מעולם הבמה והמוסיקה והעין שלה פדנטית לעיצוב מוקפד ואסתטי. אתם תספרו על החלומות שלכם והיא תדאג להגשים אותם.

אירית
שוויביש כהן

מפיקה ראדית

שלי כאן כדי לגרום לאירוע שלכם להיות יחודי ומגוון תוך כדי התאמה מלאה לכל לקוח. במפגש איתה, תכירו את קו המשווה בין ירושלים לת״א. שלי מגיעה מעולם הבמה והמוסיקה והעין שלה פדנטית לעיצוב מוקפד ואסתטי. אתם תספרו על החלומות שלכם והיא תדאג להגשים אותם.